BMVC 2006 
Edinburgh 4-7 September
 

Home

Committees

Proceedings

Programme

Speakers information

Workshop information

 

 
Author Index

A
Agarwal, S. v1/1
Ahuja, N. v2/859
Akgul, Y. S. v3/1179
Almansa, A. v3/1049
Aloimonos, Y. v2/509
Andersen, H. J. v3/1129
Antone, M. v3/1219
Apostoloff, N. v3/1089
Ardo, H. v3/1069
Argyriou, V. v1/387
Arseneau, S. v2/689
Aydin, T. v3/1179

B
Badino, H. v3/1009
Bar-Aviv, E. v1/307
Bartoli, A. E. v1/157
Baumela, L. v1/57
Belongie, S. v1/1
Benford, S. v1/337
Benhimane, S. v2/619
Bernier, O. v1/27, v3/979
Berthilsson, R. v3/1069
Bhalerao, A. H. v1/317
Birchfield, S. v1/427
Bischof, H. v1/47
Boffy, A. v2/529
Bowden, R. v2/569, v2/749
Boykov, Y. v3/1149
Brauer-Burchardt, C. v1/327
Bray, M. v1/277
Buenaposada, J. M. v1/57
Bui, H. v3/1239
Burghouts, G. J. v3/1099

C
Campadelli, P. v1/187
Caselles, V. v3/1049
Chandran, V. v2/769
Chen, Y. v2/609
Chetverikov, D. v1/167
Cheung-Mon-Chan, P. v1/27
Chin, T.-J. v3/939
Chung, A. C. v2/489
Chung, M. J. v3/1139
Cimminiello, N. v2/539
Cipolla, R. v2/559, v2/679
Colliez, J. v3/1229
Cook, J. A. v2/769
Cooperstock, J. R. v2/689, v2/719
Cootes, T. F. v3/919, v3/929
Cristinacce, D. v3/929
Curless, B. v2/437

D
Das, S. v2/669
Davison, A. J. v1/17
Davoine, F. v2/609
Deinzer, F. v1/287
Dempster, A. G. v1/347
Denzler, J. v1/287
Derichs, C. v1/287
Deselaers, T. v2/519, v3/1019
Dick, A. v1/197
Domke, J. v2/509
Dowson, N. D. v2/569
Dreuw, P. v3/1019
Drummond, T. W. v1/7
Dufrenois, F. v3/1229

E
Eade, E. D. v1/7
Elder, J. v3/889
Elgammal, A. v3/1259
Eng-Jon, O. v2/749
Ericsson, A. v2/759
Everingham, M. R. v3/899

F
Facciolo, G. v3/1049
Fazekas, S. v1/167
Fei-Fei, L. v3/1249
Ferencz, A. v1/357
Fernandez-Maimo, L. v2/579
Finkel, L. H. v2/669
Fitzgibbon, A. W. v2/679, v3/1089, v3/1109
Fookes, C. v2/769

G
Gehrig, S. K. v3/1009
Genc, Y. v2/529, v2/699
Geusebroek, J.-M. v3/1029, v3/1099
Gill, G. S. v1/257
Gleason, A. C. R. v2/469
Gong, H. v1/227
Gong, S. v1/177, v1/297, v2/449, v2/729, v2/799, v2/809
Gong, Y. v2/549
Gorce, M. de La v3/1269
Grabner, H. v1/47
Grabner, M. v1/47
Gracias, N. R. E. v2/469
Guan, J. v3/969
Guerrero, J. J. v2/659

H
Hamad, D. v3/1229
Han, M. v2/549
Hanbury, A. v2/819
Hancock, E. R. v2/589, v2/779
Harker, M. J. v1/87
Hebert, M. v1/407, v2/499
Hegerath, A. v2/519
Heikkila, J. v1/77, v3/1039, v3/1059
Heinze, M. v1/327
Hengel, A.svan den v1/197
Hilton, A. v3/1189
Hirasawa, K. v1/37
Hoey, J. v1/367
Huang, Y. v3/879
Hulle, M. M. Van v1/397

J
Jain, V. v1/357
Jia, K. v2/449
Jodoin, P.-M. v1/417
Jurie, F. v3/959

K
Kuhmstedt, P. v1/327
Kage, H. v1/37
Kakadiaris, I. v3/869
Kale, I. v1/347
Kanade, T. v2/699
Kanatani, K. v1/217
Kanazawa, Y. v1/267
Kannala, J. T. v1/77
Karlsson, J. v2/759
Kim, J.-H. v3/1139
Kim, S. v2/629
Kim, T.-K. v2/559
Kirk, K. v3/1129
Kittler, J. v2/559
Klein, G. v3/1119
Kobayashi, Y. v1/37
Kong, D. v1/97, v2/549
Krahnstoever, N. v1/107
Kriegman, D. v1/1
Kweon, I. S. v2/629

L
Lopez-de-Teruel, P. E. v2/579
Lam, K. v3/969
Lanzarotti, R. v1/187
Laptev, I. v3/949
Larlus, D. v3/959
Lau, K. K. v2/489
Learned-Miller, E. G. v1/357
Lecumberry, F. v3/1049
Lee, I. H. v3/1139
Leibe, B. v2/789, v3/1169
Lempitsky, V. v3/1149
Leotta, M. J. v2/649
Leung, A. P. v2/449, v2/729
Levine, M. D. v1/257
Li, Y. v2/699
Lin, R.-S. v2/859
Lipori, G. v1/187
Liu, C.-B. v2/859
Liu, x. v3/1079
Lu, H. v1/227

M
Ma, S. v1/227
Mahoor, M. H. v2/469
Malis, E. v2/619
Mallick, S. v1/1
Marshall, J. v1/337
Martinez, J. v2/659
Massad, A. v2/639
Matuszewski, B. J. v3/1199
McKenna, S. J. v2/839
McOwan, P. v1/297
Mei, C. v2/619
Mendonca, P. R. S. v1/107
Metaxas, D. v3/1209
Micusik, B. v2/819
Mignotte, M. v1/417
Mikolajczyk, K. v2/789, v3/1169
Miller, G. v3/1189
Mills, S. v1/337
Mirmehdi, M. v1/127
Moore, C. J. v3/1199
Munoz, E. v1/57
Mundy, J. L. v2/649
Munkelt, C. v1/327
Murphy-Chutorian, E. v2/739
Murray, D. W. v3/1119
Murtuza, N. v3/869

N
Navaratnam, R. v2/679
Negahdaripour, S. v2/469
Neri, A. v2/539
Ney, H. v2/519, v3/1019
Nguyen, N. T. v3/1239
Niebles, J. C. v3/1249
Niemann, H. v1/287
Noriega, P. v3/979
Notni, G. v1/327

O
O'Leary, P. L. v1/87
Okada, K. v2/829
Opelt, A. v1/117
Orrite, C. v2/659

P
Pan, C. v1/227
Parag, T. v3/1259
Paragios, N. v3/1269
Pardo, A. v3/1049
Park, C. J. v3/1139
Passalis, G. v3/869
Pauwels, K. v1/397
Paysan, P. v3/1009
Pelletier, S. v2/719
Pickup, L. C. v2/439
Pietikainen, M. v2/849
Pinz, A. v1/117, v1/147
Prince, S. J. v3/889
Pundlik, S. v1/427

Q
Qiu, G. v3/969

R
Radig, B. v3/1159
Rahmati, M. v2/479
Rahtu, E. v3/1039, v3/1059
Raja, Y. v2/799
Ramesh, V. v2/829
Reid, I. v1/17, v3/1109
Ricketts, I. W. v2/839
Rives, P. v2/619
Rivlin, E. v1/307
Roberts, S. J. v2/439
Robertson, C. v3/999
Rogez, G. v2/659
Rosenberger, C. v1/417
Rouge, B. v3/1049
Ruiz, A. v2/579
Russell, D. M. v2/809
Rybach, D. v3/1019

S
Salo, M. v1/77, v3/1039, v3/1059
Sato, Y. v1/37
Schiele, B. v2/789, v3/1169
Scholz, T. v1/247
Schweighofer, G. v1/147
Seise, M. v2/839
Shan, C. v1/297
Shark, L.-K. v3/1199
Shen, J.-K. v3/1199
Singh, M. v2/829
Sivic, J. v3/899, v3/909
Sizintsev, M. v1/237
Smith, P. v1/17
Smith, W. A. v2/779
Sonka, M. v1/247
Sorgi, L. v2/539
Starck, J. v3/1189
Stauffer, C. v3/1219
Stein, A. N. v1/407
Stulp, F. v3/1159
Sugaya, Y. v1/217
Sugimoto, A. v1/37
Sugimura, D. v1/37
Sun, Y. v1/277
Suter, D. v1/137, v2/599, v3/939
Suzuki, N. v1/37
Szeliski, R. v3/909

T
Tan, T. v3/879
Tang, F. v1/377
Tangkuampien, T. v1/137, v2/599
Tao, H. v1/97, v1/377, v2/549
Taylor, C. J. v2/459, v3/919
Tek, F. B. v1/347
Thayananthan, A. v1/277
Theoharis, T. v3/869
Thormaehlen, T. v1/197
Toderici, G. v3/869
Torr, P. v1/197, v1/277, v3/1109
Trivedi, M. v2/739
Trucco, E. v3/999
Tschechne, S. J. v3/1159
Tsin, Y. v2/529, v2/699
Tu, P. v3/1079
Turtinen, M. v2/849
Twining, C. J. v2/459

U
Uemura, K. v1/267
Unnikrishnan, R. v2/499

V
Veksler, O. v2/709
Venkatesh, S. v3/1239
Vlachos, T. v1/387

W
Wahle, A. v1/247
Wang, H. v3/1249, v3/1249
Wang, L. v3/989
Wang, Y. v3/879
Ward, B. v1/197
Wheeler, F. W. v3/1079
Wigderowitz, C. v2/839
Wildes, R. v1/237
Wilson, R. C. v2/669
Wimmer, M. v3/1159
Wong, K.-Y. K. v1/67
Woodford, O. J. v3/1109

X
Xiang, T. v1/177
Xie, X. v1/127
Xu, W. v2/549
Xue, J. v1/207

Y
Yang, M. v3/969
Yang, M.-H. v2/859
Yang, Q. v1/227, v3/989
Yang, R. v3/989
Yuan, B. v1/277

Z
Zahedi, M. v3/1019
Zhang, F. v2/589
Zhang, G. v1/67
Zhang, H. v1/67, v1/247
Zhang, R. v3/1209
Zhao, F. v1/247
Zheng, N. v1/207
Zhong, X. v1/207
Zibaeifard, M. v2/479
Zisserman, A. v1/117, v2/439, v3/899
Zitnick, C. L. v3/909